Beranda

Bursa

Hubungan Investor

HAWALAH BIL UJRAH

Pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung.