Beranda

Bursa

Hubungan Investor

MURABAHAH

Jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati.